December 14

Ag ullmhú don Nollaig – Preparing for Christmas

Tá muid ag ullmhú don Nollaig i SN an Inbhir faoi lathair. Tá muid ag foghlaim faoin gcéad Nollaig agus ag reitiú don Nollaig.  Tá muid ag féachaint ar gach duine sa seomra ranga ag déanamh random acts of kindness don Aidbhint agus ag leanúint an feilire Aidbhinte ó (Cumann na bPáistí Miseantach) WMI. Tá muid ag lasadh coinnle sa bhfleasc Aidbhinte gach seachtain agus  ag rá paidreacha do dhaoine eile.  Tá máinséar againn sa seomra ranga agus tá an seomra maisithe againn.

Tá muid ag reitiú  don ceolchoirm sa seipéil ar an 19ú chomh maith. Beidh muid ag seinnt ceol agus ag déanamh ceoldrám faoi scéal na Nollag. Beidh gach páiste sa scoil ag glacadh páírt ann.

Seo pictiúr beag den obair atá ar siúil againn faoi lathair:

 

Print Friendly, PDF & Email


Posted December 14, 2013 by Muinteoir Diane in category An Nollaig, Art ~ Ealaíon, Ceol~Music, Ciil Chomáin, Inver National School Blog, Litríocht~Literacy

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*