News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Energy Survey 1 (do na daoine i SN an Inbhir amhain)~ Suirbhé Fuinnimh 1

February27

Tá muid ag déanamh compapráid idir an méid fuinnimh atá á úsáid againn faoi láthair sa scoil agus an méid a bhí againn anuraidh.

As part of our Green Schools programme, we are comparing our energy saving habits with last year’s.Take our survey here:

Create your free online surveys with SurveyMonkey, the world’s leading questionnaire tool.

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar