News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

An Croí

April10
Circulatory System

More science lessons on Circulatory System at NeoK12.com  

Is pumpa é an croí a sheolann fuil ar fud an coirp. Téann an fuil chuig gach cuid den choirp. Tá sé suite i lár do chliabhrach agus tá sé chomh mór le dorn.
Tá sé tabhachtach dúinn a bheith aclaí. Déanann toitíní agus an iomarca alcóil damáiste don chroí. Ba chóír dúinn bia folláin a ithe i gconaí.

The heart is a muscle which pumps blood around to every part of the body. It is located in the centre of the chest and is about the size of a fist.
It is important to keep fit to keep the heart healthy. Smoking and alcohol abuse cause huge damage to the heart. Everyone should try to keep fit and healthy to have a healthy heart.

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar