News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Cuairt ar an bhfeirm

February18

Chuaigh mé gó dtí an feirm.
Chonaic mé bó ag ithe.
Chuala mé caora sa pháirc.
Chonaic mé madra ag rith.
Bhí mé ag obair ar an bhfeirm.
Bhí alán uan nua sa pháirc.

Seán Antaine

Chuaigh mé go dtí an bhfeirm.
Chonaic mé gabhar, muc agus cearc.
Bhí mé ag marcaíocht ar an gcapall.
Rinne mé luascán leis an roth.
Bhí mé ag sugradh leis an bails.
Chuala mé an madra ag tafann.
Bhí an madra ag bailiú an caora.
Chonaic mé an cat ag an geata. Bhí an cat an sàsta leis féin.
Is Maith liom an bhfeirm.

Le Siobhán

Là ar an bhfeirm
Chuaigh mē go dtí an bhfeirm .Bhí mè ag obair le dàidi. Chonaic mè bò ag ithe. Chonaic mè cat ag rith sa pháirc. Chuala mè caora sa pháirc .Is maith liom an bhfeirm .

Le Hannah

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar