News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Seachtain Na Scoileanna Caitliceacha – Catholic Schools Week 2015

January25

Beidh Seachtain Na Scoileanna Caitliceacha á cheiliúradh ar feadh na seachtaine anseo. Tugann an ceiliúradh bliantúil den oideachas Caitliceach seo deis dúinn ar fad, bheith feasach ar an gcion tairbhe uathúil a dhéanann na scoileanna don tsochaí Éireannach. Is é téama na bliana seo ná Scoileanna Caitliceacha: Gairm Fhreastail.

All this week, our school will be celebrating Catholic Schools Week. This annual celebration of Catholic education gives us all the opportunity to be more aware of the unique contribution that our Catholic schools make to Irish life. Our theme this year is Catholic Schools: Called to Serve.

Screen Shot 2015-01-18 at 15.51.00

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar