November 18

Bookfair Time!

It’s that time of year again! Our annual bookfair evening will take place tomorrow evening, the 19th November from 6.30 – 7.30pm. Everybody is welcome to visit our book fair and discover a world of spell binding stories. With over 200 books to browse and buy and prices starting from only €3.40, there’s sure to be something for everyone! An ideal opportunity to sort some Christmas gifts! Plus, every book you buy helps to earn free books for our school.
So come along and bring a friend!
image

October 27

Oíche Shamhna í seomra na Naíonáín

Oíche Shamhna on PhotoPeach

Bhí an-spórt againn ar an Aoine seo chaite. Bhí gach duine gléasta suas le haghaidh Oíche Shamhna. Bhí eagla an domhain ar na múinteoirí! Bhí rasaí na cnónnaí againn agus bhí siad an greannmhar. Ghearramar amach puimcín mór agus rinneamar ‘Damhsa an Cnámharlach’. Ag deireadh an lae, bhí seans ag gach duine úll seacláíd a dhéanamh!mmmmmmmmm

October 25

Oíche Shamhna le Shauna & Ailish. Acrostic!!:)

‘Oooooo’a duirt an púca.
Ithim a lán milseain.
Chuir mé pumcín ar an fhuinneog.
‘Ha ha ha’ arsa an cailleach.
‘Eeeeek’ arsa an paisti.

Scuab agus cat ag na gcailleach,
‘Hurrá’ arsa na paisti nuair a fuair siad milseain.
lán cnónna agus úlla.
Mascanna ar na paistí.
Hata biorrach ar cheann an draoi,
Ná chaith ubh lé do theach.
Ag dul ó theach go teach.
Lé Shauna agus Éílís.
🙂 🙂

October 18

Skype agus ‘Amhrán na gCupán’ le Cloughfinn NS


Bhí spórt againn inniú mar rinne muid Skype le Cloughfinn NS i gContae Dhún na nGall agus chan muid agus sheinn muid ‘Amhran na gCupan’ le cheile.

Today we performed Amhrán na gCupán with Cloughfinn NS from Co.Donegal on Skype. Thank you to Ms. Farry for organising the Skype in Cloughfinn for us and to Múinteoir Tracey for helping us learn the song and the beat pattern.

We learned that Cloughfinn NS is very like our school.It has two teachers, just like our school and about the same number of pupils.

We think we will do some more Skyping with them soon.

October 7

Using Augmented Reality with Aurasma

We wrote stories about ourselves called ‘Mé Féin’, took photos and inserted them in the stories and printed them off. We pinned them up on the classroom wall.
We used these sheets as trigger images.
Then we made videos about ourselves. We got one classmate to interview us and one to film. It was great fun. Then we uploaded the videos as ‘overlays’.
Finally, we used Aurasma to create ‘auras’ for each one so that when you use an iPad to look at our pictures and stories (the trigger images) on our classroom wall, the seem to become alive, (just like Harry Potter’s newspapers), and you can see our videos.
In this video, we see some students showing others how it all works.

October 1

Siúlóid Dúlra

image
image
On Friday we went on a nature walk.
We saw berries on a tree.
Then we saw a red leaf.
After we saw a tractor along the road.
Then I saw blackberries . I enjoyed the walk.
Hannah

Ar an Aoine chuaigh mé ar siúlóid dúlra. Chonaic mé
tarracóir, sméara Dubha agus carr. Chonaic
mé béach ar an chrann. Chonaic mé duilleoga dearg agus buí ar an talamh.
Seán

I heard a bird in the tree.
We looked at autumn leaves.
I saw a strange bug on the wall.
We saw a bush of blackberries on our walk.
Aoibhe
image

image

Our nature walk
We went on a nature walk on Friday . I saw a red leaf and a yellow leaf.
I saw blackberries. I saw all of the autumn colours.
Eve
image
image

SiúlóId Dúlra

Ar an Aoine chuaigh mé ar suílóid Dúlra . Chonaic mé smèara dubha. Phíoc mé duilleoga deasa. Chonaic mé alán crann mór. Bhí beach ar an bláth agus bhí dath dubh agus buí ar an mbeach. Thóg mé alán pictiúrí. Bhí tarracóir ar an bhfeirm. Chonaic mé alán duilleoga ar an mbóthar. Is Maith liom an Fómhar.
Siobhánimage
image

May 20

The French Revolution ~ Réabhlóid na Fraince

Bhí na gnáthdhaoine sa Fhrainc an-bhocht timpeall agus 1789. Bhí cáin mór le h-ioc acu agus ní raibh i neart bia acu. Ag an am céana, bhí an rí, Louis XVI agus a bhean, Marie Antoinette, agus a gcairde, an-saibhir ar fad. Bhí na gnáthdhaoine ag eirí an-chrosta.
Ar deireadh, shocraigh ar na gnáthdhaoine an Bastille a ionsadh. Ghabh siad an Bastille, lig siad saor na príosúnaithe agus fuair siad go leor gunnaí. Bhí an reabhlóid tosaithe. Mharaigh na daoine bochta na mílte doaine uasal…agus an rí agus Marie Antoinette. Bhain siad úßáid as an gilitín. Glaotar Ré an Uafáís ar an am seo.
Bunaíodh rialtas nua sa Fhrainc ag an am sin agus bhí Liberté, Equalité et Fraternité mar mhana acu.

April 30

Cluiche Ceannais Iorrais

 

 

 

 

 

 

 

Inné bhí muid ag imirt peile in aghaidh Pul a t-Somais í bpairc Cill tSéana. An cluiche leath cheannais. Bhuaigh muid an cluiche 11-2 ar 2-2 Bhí muid nios lairde na an bhfoireann eile. Bhi na cailiní ag imirt in aghaidh Gleann a Muaidhe. Bhuaigh siad an cluiche 3-3 ar 2-2. Beidh muid (na buachaillí) ag imirt in aghaidh Ceathrú Thaidhg. Ta muid ag tnuth leis an cluiche ceannais.

Le Cáolan

 

 

 

 

 

 

 

Bhí na buachilli agus na cailiní ag imirt peile innie.Bhí na cailini in aghaidh Gleann na Muaidhe.Bhí an cliuche go HIONTACH!!!! Bhuaigh na Cailini 3-3 ar 2-2.Bhí mé ag imirt le na buachilli.Bhí muid ag imirt in aghaidh Pol a t-Somais.Bhí an cluiche thar barr.Fuair mé 4 cúl. Bhí an scór 11-2 ar 2-2.

Bhí sceitimíní athas ar gach duine.

Tá muinteoir Deborah ag tabhairt Cumann na mBunscol go Inbhir arís.

Inbhir abú!

le Niall

April 30

Spásaire

Tá Chris Hadfield ina chonaí sa Spaisaire ISS. Teann sé timpeall an domhain D’ith Chris cáca seacláide agus dól sé caife. Níl aon domhain tharraingt i spas, agus bhí an bia ag snámh tríd an aer.
Ba mhaith liom bheith i mo spásaire

Lé Éílís 🙂
Tá Chris Hadfield thuas i spás agus tá sé ina chonaí sa spáslong ISS. Itheann sé bia, ach níl sé in ann gnáth bhia a ithe sa spáslong. D’ith sé caca seacláide agus d’ól sé caife ach bhí siad diffriúl. Bhí an bia ag snámh tríd an aer!

Le Amy

April 28

Let’s take a trip to Norway ~ Turas go dtí An Iorua

Tar linn go dtí an Iorua. Is feidir leat do thuras féin a shocrú thíos. Tá an Iorua an fhuar agus tá sé suite i dtuaisceart na hEorpa. Glaotar Tír Ghrian an Mheán Oíche air mar bíonn an ghrian ag taitneamh ar feadh an lae agus ar feadh na hoíche oíche i rith an tsamhraidh.
Let’s take a trip to Norway. You can guide your own flight below. Norway is a very cold country, situated in the north of Europe. It is called The Land of the Midnight Sun because it is bright all day and night long throughout the summer.

April 22

Timthriall an Uisce

Nuair atá an ghrian ag taitneamh, aithríonn uisce ó na aibhneacha, lochanna agus farraigí go gal.
Téann an gal suas go hard sa spéir áit a éiríonn sé fuar, agus déantar scamall de.
Nuair a líontar an scamall le braoiníní uisce, titeann siad arí chun na talún i bhfoirm báistí, clocha shneachta nó sneachta.
Fanann an t-uisce ar an talamh agus in aibhneacha, lochanna agus farraigí. Tosaíonn timthriall an uisce an athuair ansin.

Tá 97% d’uisce an domhain sna farraigí agus mar sin ní féidir é a ól, agus 2.15% eile den uisce ceaptha i gcnoic oighir. Is fíorbheag an méid uisce atá ar fáil do dhaoine i ndáiríre; tá sé ríthábhachtach mar sin dúinn an t-uisce atá againn a chaomhnú agus a chosaint, go háirithe más mian linn go mbeidh uisce atá sábháilte le hól ag clann ár gclainne.

The Water Cycle by the Ecogeeks

More geography lessons on Water Cycle at NeoK12.com  

Is feidir leat níos mó eolais a fháíl anseo