News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Ar ais ar scoil

September5

 

 

 

Thánaig  muid  ar  ais  ar  scoil  de  hAoine. Tá  mé  i  Rang  a  Sé  anois. Tá na leathanta  saoire  thart  agus  bhí  siad  go  hiontach. Chuaigh  me  go Lá an Logha agus   bhí  am  deas  agam  ann. Beidh  me  ag  obair  go  dian i Rang a Sé.  Tá  súil   agam  go  mbainfaidh  mé  taitneamh   as  an  mbliain.

le Padraig

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar