News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Timthriall an Uisce

April22

Nuair atá an ghrian ag taitneamh, aithríonn uisce ó na aibhneacha, lochanna agus farraigí go gal.
Téann an gal suas go hard sa spéir áit a éiríonn sé fuar, agus déantar scamall de.
Nuair a líontar an scamall le braoiníní uisce, titeann siad arí chun na talún i bhfoirm báistí, clocha shneachta nó sneachta.
Fanann an t-uisce ar an talamh agus in aibhneacha, lochanna agus farraigí. Tosaíonn timthriall an uisce an athuair ansin.

Tá 97% d’uisce an domhain sna farraigí agus mar sin ní féidir é a ól, agus 2.15% eile den uisce ceaptha i gcnoic oighir. Is fíorbheag an méid uisce atá ar fáil do dhaoine i ndáiríre; tá sé ríthábhachtach mar sin dúinn an t-uisce atá againn a chaomhnú agus a chosaint, go háirithe más mian linn go mbeidh uisce atá sábháilte le hól ag clann ár gclainne.

The Water Cycle by the Ecogeeks

More geography lessons on Water Cycle at NeoK12.com  

Is feidir leat níos mó eolais a fháíl anseo

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar