News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Na Chéad Fheirmeoirí – The First Farmers

September17

Tháinig na chéad fheirmeoirí go h-Éireann timpeall agus 5000 bliain ó shin. Thóg siad tithe simplí. Thug siad aire do ba, caoirigh agus muca. Bhí siad in ann barraí a chur agus rinne siad uirlísi mar tua, harpún agus sleá. Thuig siad conas potaí a dhéanamh agus rinne siad a bprócaí féín.

Bhí cuid de na feirmeoirí seo ina gcónaí in aice linn i gCéide:

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar