News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Gaeilge – Naíonáin bheaga/mhóra

January8

Táimid ag déanamh an topaic Caitheamh Aimsire  (pastimes) i gGaeilge an coicís seo. Seo é an rann atá á foghlaim againn. Is féidir é a chleachtadh sa bhaile freisin. Cuir cúpla ceist ar do pháiste freisin mar shampla An féidir leat snámh? (Is/Ni féidir liom snámh) An féídir leat rith? An féidir leat léim? An féidir leat tiomaínt?

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar