Gaeilge – Naíonáin bheaga/mhóra

Táimid ag déanamh an topaic Caitheamh Aimsire  (pastimes) i gGaeilge an coicís seo. Seo é an rann atá á foghlaim againn. Is féidir é a chleachtadh sa bhaile freisin. Cuir cúpla ceist ar do pháiste freisin mar shampla An féidir leat snámh? (Is/Ni féidir liom snámh) An féídir leat rith? An féidir leat léim? An féidir leat tiomaínt?

Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *