January 8

Gaeilge – Naíonáin bheaga/mhóra

Táimid ag déanamh an topaic Caitheamh Aimsire  (pastimes) i gGaeilge an coicís seo. Seo é an rann atá á foghlaim againn. Is féidir é a chleachtadh sa bhaile freisin. Cuir cúpla ceist ar do pháiste freisin mar shampla An féidir leat snámh? (Is/Ni féidir liom snámh) An féídir leat rith? An féidir leat léim? An féidir leat tiomaínt?

Print Friendly, PDF & Email


Posted January 8, 2020 by Múinteoir Deborah in category Gaeilge, Inver National School Blog

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*