News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Seachtain na Gaeilge

March3

Béimid ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge sa scoil ón 4ú -17ú Márta. Béidh alán gníomhaíochtaí spraoi againn thar an coicís, Tráth na gCeist, Biongó, cluichí agus céilí chun ainm ach cúpla! Ná deanaigí dearmad d’iarracht is fearr an Gaeilge a labhairt ar scoil, sa bhaile, sa chlós agus sa siopa!!

Beatha Teanga í a Labhairt!

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar