News from Inver National School

News and currents adventures from Inver National School, Inver, Co. Mayo

Seachtain na Scoileanna Caitliceacha – Catholic Schools Week 2014

January25


Roghnaíodh an téama An Scoil Chaitliceach: Lárionad Creidimh agus Foghlama don bhliain 2014 chun aird a dhíriú ar an bhfíoras go dtarlaíonn an t-oideachas i gcomhthéacs na mbunluachanna fiúntais. Ciallaíonn sé seo go gcaithfear luachanna fiúntais a mhúineadh, agus ní oideachas é bheith ag scaipeadh fíoras. I rith Sheachtain na Scoileanna Caitliceacha beidh féiniúlacht á chomóradh ag na scoileanna Caitliceacha.
Tuilleadh eolais ag: http://www.catholicschools.ie/2013/12/06/catholic-schools-week/

Catholic Schools: Places of Faith and Learning was chosen as the theme for 2014 to highlight that all learning takes place in a values context. This means that all education involves an education in values; in other words, education is never simply about transmitting simple facts. During CSW, Catholic schools will celebrate their identity. More details at: http://www.catholicschools.ie/2013/12/06/catholic-schools-week/

Print Friendly, PDF & Email

Email will not be published

Website example

Your Comment:Skip to toolbar